top of page

תוכניות יישום רצף הלמידה השש שנתי

בגימנסיה הריאלית, מקיף א'

לקבצי מקצועות הלימוד 

לקובץ תפקודי לומד ומיומנויות הלמידה 
לקובץ מצגת המליאה

* לעדכון הטפסים ולמידע נוסף ניתן לפנות לרכזי המקצועות

bottom of page