top of page

מוקאתון - שכבה יוד תשע"ח

מהו קורס Mooc (מוק)

MOOC הוא קורס המתנהל בסביבה מקוונת, פתוחה ורבת משתתפים.

Massive Open Online Course – MOOC 

מהו "מוקאתון"

מוקאתון הינו יום למידה שלם (עד 10 שיעורים) בו התלמידים משלימים קורס Mooc שלם ביום אחד. 
המוקאתון מתקיים ביום ייחודי שנקבע באווירה ייחודית במודל "הנבחרת" במספר בתי ספר במקביל. 

בכל בית ספר ייבחרו 4 כיתות משכבה יוד אשר יטלו חלק ביום זה. 

מחנכי ארבעת הכיתות יצטרפו לתלמידים במהלך יום זה.

תאריכים?
המוקאתון עם התלמידים יתקיים ביום שני 11.12.2017 (במשך כל היום 08:00 - 15:45)
הכשרת המורים תתקיים ביום חמישי ה-9.11.17 בשעה 16:00 
 

הכנה של המחנכים
הכשרה למורים תתקיים ביום חמישי ה-9.11.17 בשעה 16:00 באשכול פיס, סמטת הדקל 5, בת-ים.

לפני הסדנה שתערך ביום חמישי על המורים להרשם להשתלמות המקוונת של How2MOOC
בלינק הזה ולעבור על התכנים של פרק 1 בלבד. מצ"ב דף הנחיות להרשמה להשתלמות המקוונת.
מורים המועניינים יוכלו לקחת חלק בכל ההשתלמות המקוונת של How2MOOC


ליווי יינתן בהערכות ובמהלך יום זה על ידי ארגון "ערי חינוך" ועל ידי רכז התקשוב הבית ספרי. 

בתי הספר המשתתפים במוקאתון יוכלו לבחור מתוך שמונה קורסים (לרשימת הקורסים לחצו כאן)

bottom of page