Search

כשרונות הגימנסיה באודיטוריום


ביום שלישי ה 31 לינואר התקיים באודיטוריום מופע כשרונות צעירים בזמר ובמוזיקה לרגל סיום מחצית השנה הלימודית המופע התקיים לכל השכבות בזה אחר זה והיה זה מופיע מרשים ביותר של כשרונות הזמר של הגימנסיה.


0 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים