Search

כשרונות הגימנסיה באודיטוריום


ביום שלישי ה 31 לינואר התקיים באודיטוריום מופע כשרונות צעירים בזמר ובמוזיקה לרגל סיום מחצית השנה הלימודית המופע התקיים לכל השכבות בזה אחר זה והיה זה מופיע מרשים ביותר של כשרונות הזמר של הגימנסיה.


33 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים