Search

החלה ההרשמה לבגרות חורף תשע"ח 2018


שלום לכולם

החלה הרשמה לבחינות בגרות חורף 2018 תשע"ח.

.יש לגשת לרכז השכבה ולהירשם!!)לבחינות חוזרות בלבד).

במקצוע אנגלית או מתמטיקה חובה לרשום את סמל השאלון ומספרי יחידות הלימוד מועד אחרון לרישום בתאריך - 15.10.17 בהצלחה

בוגרים אשר זכאים להקלות בהיבחנות, נא להביא אתם העתק אבחון אחרון.

בהצלחה


57 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים