Search

שיעורים פרטיים ברשת


משרד החינוך ממשיך בהפעלת מרכז תגבור ולמידה מקוון לתלמידי העל יסודי (חט"ב- חט"ע) במטרה לתת מענה וסיוע לכל תלמיד הרוצה לשפר את הישגיו במתמטיקה, לשון ואנגלית. התמיכה ניתנת ללא תשלום לתלמידים מכל רחבי הארץ. ניתן להזמין שיעור פרטי או קבוצתי באורך מלא (כ-50 דקות) או לקבל תמיכה מידית בלמידה (כ-15 עד 20 דקות) באמצעות המתנה בתור למורה.

להלן כל הפרטים על השימוש במערכת : סביבה להזמנת השיעורים הפרטיים: שיעורים פרטיים-כניסה למערכת פרטים נוספים על התכנית שיעורים פרטיים-הענן החינוכי הפקת סיסמאות - להלן הפרטים : הזדהות אחידה כניסה מהירה באמצעות (מ​י​סרון) השרות החדש מהווה צעד משמעותי לשיפור שירותי ההזדהות למשתמשים,sms שיאפשר גישה מאובטחת, פשוטה, נוחה ומהירה ללא צורך בסיסמה .


48 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים