Search

הרצאה על האחר והאחרות


נושא ההרצאה: האחר ואחרות

המרצה: אביחי שלי. חתן התנ"ך העולמי לשנת 2002. בעל תארים במנהל וכלכלה ובמשפטים משמש כ יועץ כלכלי

האדם האחר העומד מולי עולה על תמיד על כל הבנה, על כל הגדרה על כל מושג, שאני עשוי לגבש. הוא נמצא מעל מה שאני חושב, יודע או חושב שאני יודע - עליו".

כוליות ואינסוף- מאת עמנואל לוינס, תרגום: רמה איילון - הוצאת מאגנס, 2010


100 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים