Search

החלה הרשמה לבחינות בגרות   חורף 2018 תשע"ח


החלה הרשמה לבחינות בגרות חורף 2018 תשע"ח.

יש לגשת לרכז השכבה ולהירשם (לבחינות חוזרות בלבד!!).

במקצוע אנגלית או מתמטיקה חובה לרשום את סמל השאלון ומספרי יחידות הלימוד מועד אחרון לרישום בתאריך 15.10.17 בהצלחה!

בוגרים אשר זכאים להקלות בהיבחנות, נא להביא איתם העתק אבחון אחרון.

בהצלחה!


67 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים