Search

פרויקט עם יד לבנים ולוחמי תש"ח


כל הכבוד לכיתה יוד 5 והמחנכת מעיין על ייצוג העיר בטורניר לזכר הבנים. פרויקט משותף של הגימנסיה בית יד לבנים ראשל"צ ותיכון שקמה ביד מרדכי. בפעילות השתתפו לוחמי תש"ח ( כיום בני 85+) ומשפחות שכולות מהגימנסיה


37 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים