Search

אליפות הסייבר הישראלית בגימנסיה


תמונות מתחרות סקילז בגימנסיה - חגיגה ללומדי מדעי המחשב. כותבים קוד, משחקים ולומדים


86 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים