Search

תלמידי הגימנסיה בחנוכה בניצני ראשון


תלמידי מגמת כימיה בשכבת י"ב ונציגי המועצה הצטרפו לפעילות בניצני . ראשון. נאווה תמם מורתם לכימיה לימדה אותם להכין נרות בצבעים ובריח


61 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים