Search

הרצאת ניצן הורוביץ בנושא חידושי הסביבה


בשבוע שעבר התכנסו תלמידי מגמת גאוגרפיה - אדם וסביבה להרצאה של מר ניצן הורוביץ. ניצן הורוביץ, עיתונאי, איש טלויזיה, ח"כ לשעבר, מתמחה בענייני איכות סביבה וחברה, הרצה בפני תלמידי המגמה משכבות י'-י"ב בנושא חידושי סביבה, תחבורה, ועירוניות. בהרצאה הציג הורוביץ מבט חדשני ומרתק על ערי העולם, על החברה הישראלית ועל סביבת החיים שלנו.

במהלך הלימודים במגמה התלמידים חוקרים באמצעות עבודות חקר נושאים מרחביים - עירוניים בראשון לציון ובהמשך ניגשים לבחינה בגרות מתוקשבת המבקשת לבדוק את הבנת התלמידים במגוון נושאים גאוגרפיים הכוללים גם את התחום העירוני.


43 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים