Search

אכיפת חוקי הרכיבה על אופניים חשמליים


לקראת תחילת אכיפת חוקי הרכיבה על אופניים חשמליים, יוצאת עיריית ראשון לציון - בראשות המטה העירוני לבטיחות בדרכים בעירייה - בקמפיין הכנה. לפניכם המסר המרכזי שלו . רכיבה על אופניים חשמליים ושאר כלי רכב ממונעים מתחת לגיל 16 מסוכנת ואסורה! עבירה על החוק תוביל לקבלת קנס בסכום של 750 שקל!!! החוק יחול על כל כלי רכב דו גלגלי ממונע העירייה תקצה מקומות בהם יהיה ניתן לרכוב בבטחה אי חבישת קסדה, הרכבת נוסעים ורכיבה במקום שלא מיועד לכך אסורים .

.בהחלט.!צפויים קנסות והחרמת כלי רכב לעוברים על החוק

ראה סרטון בפייסבוק העירוני


53 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים