Search

הצגה בהיכל : משחקים בחצר האחורית


,תלמידי שכבות יוד -י"א נכחו בהצגה משחקים בחצר האחורית- ולאחריו .

התקיימה שיחה עם שחקני ההצגה


70 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים