Search

עמיחי קור, תלמיד י"א 2 , באליפות הסטארט אפ הישראלית


עמיחי קור, תלמיד יא2 טכ"ם, הגיע לשלב מחנה האימונים באליפות

הסטארט אפ הישראלית.


102 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים