Search

אורי בן דוד ייצגה את העיר בתחרות הגמר של תחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל


אורי הציגה בתחרות את עבודת הגמר שלה שעסק

בפיתוח אלגוריתם שיזהה רגשות על פי תמונות

לאותם ילדים פתרון לבעיה שתעזור להם לפתח קשרים חברתיים ללא קושי

בשבוע שעבר נערכה תחרות מדענים ומפתחים ישראלים צעירים בישראל שנערכה זו השנה ה21, כחלק מאירועי שבוע המדע הישראלי. בתחרות התמודדו פרויקטים מחקריים והנדסיים שבוצעו על ידי תלמידי תיכון מרחבי הארץ. מתוך 220 עבודות שהוגשו לתחרות הגיעו לשלב הגמר 40 עבודות מתחומי: המדעים המדויקים, מדעי החיים והסביבה, הנדסה, מדעי הטבע ומתמטיקה, מדעי המחשב, מדעי החברה והיסטוריה.

את העיר ראשון לציון ייצגה אורי בן דוד תלמידת הגימנסיה הריאלית שהגישה את עבודת הגמר בתחום הטכנולוגיה ומדעי המחשב: 'זיהוי רגשות לפי תמונה'. בעבודתה היא הציגה את הרעיון לפתח אלגוריתם שיוכל לקרוא רגשות מתמונה ולזהות את הרגש או התחושה באמצעות פלט מילולי. האלגוריתם מיועד לעזור לילדים בעלי צרכים מיוחדים אשר יש להם קושי בתקשורת ובזיהוי רגשותיהם של האנשים שנמצאים בסביבתם. הדבר גורם להם להימנע מפיתוח יחסים וקשרים חברתיים עם בני גילם וסביבתם. פיתוח האלגוריתם מציע לאותם ילדים פתרון לבעיה שתעזור להם לפתח קשרים חברתיים ללא קושי.

לכתבה באתר be106


79 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים