Search

י"א 2 בפעילות בבית האבות הבולגרי


- כיתה יא 2 והמחנכת אלה בפעילות בבית האבות הבולגרי. התלמידים הופכים את סיפוריהם לפורמט דיגיטלי שיעלה לרשת ובכך אנשים רבים יחשפו לסיפור חייהם המרתק. יישר כח ושבת נפלאה


37 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים