Search

י"א 2 בפעילות בבית האבות הבולגרי


- כיתה יא 2 והמחנכת אלה בפעילות בבית האבות הבולגרי. התלמידים הופכים את סיפוריהם לפורמט דיגיטלי שיעלה לרשת ובכך אנשים רבים יחשפו לסיפור חייהם המרתק. יישר כח ושבת נפלאה


0 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים