Search

הרצאה על מצב מדינות המזרח התיכון


הרצאה ייחודית התקיימה בשבוע האחרון לתלמידי מגמת גאוגרפיה - אדם וסביבה

עם אסף רגב, חוקר ומרצה למשפט מוסלמי, אסלאם קלאסי ומזה"ת מודרני.

יוצא אגף המודיעין ומערכת הביטחון. פרשן לענייני ערבים ברשות השנייה לטלוויזיה ורדיו שנתן תמונה

עדכנית על מצב מדינות המזרח התיכון והיחסים המורכבים שביניהם.


43 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים