Search

משלחת הגימנסיה למינסטר שבה לארץ


עוד משלחת מוצלחת הגיעה לסיומה. ימים מלאים בפעילויות, שיח משותף והרבה חוויות. במהלך משלחת זו ציינו את שנת ה 40 לקשר בין בתי הספר - הקשר הארוך ביותר בין בתי ספר בישראל וגרמניה. .


90 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים