Search

יום הבחירות למועצת תלמידי הגימנסיה


תוצאות הבחירות ליו"ר מועצת התלמידים: שכבת יב: מקום ראשון - הדס מסיקה ,מקום שני - שחף קייקוב שכבת יא: מקום ראשון - אליס ברבנבוים,מקום שני - דקל חדד שכבת י: מקום ראשון - ליאה מכתובי , מקום שני - עדן-לי ברברמן

תודה רבה לכל המורים והתלמידים שליוו ועזרו במהלך הבחירות,

היוםהזה חשוב לדמו קרטיה בבית ספרנו.

לקידום הדמוקרטיה בבית ספרנו


0 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים