Search

ברכות לתלמידי הכימיה על הפעלה מרגשת לקראת חג החנוכה עם ילדי אקי"ם


ברכות לתלמידי הכימיה בהפעלתה של נאוה על הפעלה מרגשת ושמחה לקראת חג החנוכה עם ילדי אקי"ם


32 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים