Search

ברכות לתלמידי הכימיה על הפעלה מרגשת לקראת חג החנוכה עם ילדי אקי"ם


ברכות לתלמידי הכימיה בהפעלתה של נאוה על הפעלה מרגשת ושמחה לקראת חג החנוכה עם ילדי אקי"ם


0 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים