Search

התקיים טורניר לזכר הבנים . בשיתוף פעולה עם יד לבנים ובהשתתפות תלמידי הגימנסיה


התקיים טורניר לזכר הבנים . בשיתוף פעולה עם יד לבנים , הגימנסיה ריאלית ותיכון שקמה מיד מרדכי. משפחות שכולות שילדיהם בוגרי הגימנסיה סיפרו על יקיריהם. היה מרגש והילדים התנהגו למופת.בהמשך היום התלמידים יצרו פרחי זיכרון וביום משחק סל.🌺. תודה לכיתתה של .המחנכת נועה


79 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים