Search

מופע הקשה מוסיקלי התקיים באודיטורים


מופע מוצלח ומרשים של כלי הקשה ובהשתתפות ערה של תלמידי הגימנסיה התקיים באודיטוריום


0 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים