Search

נבחרת האתלטיקה הקלה במירוץ שדה


נבחרת בנים של הגימנסיה למירוצי שדה, השתתפו היום והגיעו להישגים מכובדים ביותר, תודות לרכזים על שיתוף הפעולה וחברות מאמן א"ק שליווה את הילדים.👏👏👏


30 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים