Search

תלמידי הגימנסייה בחלוקת סופגניות לחנוכה


תלמידי הגימנסה רכשו 100 שקיות של ניצני ראשון כתרומה. והלכו לחלק לחיילים


75 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים