Search

בנות האתלטיקה זכו במקום הראשון


בנות האתלטיקה של הגימנסיה זכו בתחרות האתלטיקה המחוזית של ישראל במקום הראשון


74 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים