Search

תלמידי הגימנסיה ביום חשיפה בבי"ח איכילוב


תלמידי הגימנסיה ביום חשיפה בבי"ח איכילוב , התלמידים ממגמת ביוטכנולוגיה שכבות י"א י"ב נחשפו לאיבחונים מתקדמים בסרטן . שמעו הרצאות מרופאים בכירים וקיבלו הדרכות במעבדות עם מכשור המיישם את הלמידה בביוטכנולוגיה


67 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים