Search

ביקור מועצת התלמידים במרכז ספיבק


מועצת התלמידים ביקרה במרכז ספיבק , מרכז ספורט לנכים שמקיים תכנית מיוחדת לשיפור חייהם של ילדים נכים דרך פעילות ספורטיבית

וחברתית. את הביקור הוביל עידן מארש ששיתף את חברי המועצה

בהתמודדיות ובקשייו. ותודה לחן ביטון שאירגנה את הביקור.


43 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים