Search

הרצאה של פרופסור אבי לייב בנושא "חיים מעבר ליקום"


הרצאה של פרופסור אבי לייב. נפלה בחלקנו זכות גדולה לשמוע על חיים מעבר ליקום הרצאה מרתקת ומאלפת.

.


40 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים