Search

ביקור מגמת הנדסת תוכנה משכבת י"א בחברת הייטק לשם פיתוח תוכנה בצוות


היום ביקרו תלמידי הנדסת תוכנה בשכבת י"א בחברת ההייטק סנטינל וואן, שם התחילו התלמידים לתכנן פרוייקטים אשר דרכם הם לומדים פיתוח תוכנה בצוות מרובה תפקידים ותאום הממשקים ביניהם


58 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים