Search

השתתפות נבחרת הגימנסיה במירוץ ראשון


תלמידי כיתה י5 בראשות נועה הוצבו לאורך המסלול וכיוונו את הרצים(5:40 בבוקר יצאו בנות המחול בראשות דבי צבעו והעשירו את האירוע , ותלמידי א"ק של ברוך רצו 2ק"מ וחלקם 5ק"מ...האירוע עבר בהצלחה , כל תלמידינו בריאים , מאוד נהנו, חויה מיוחדת, מרגשת ומעצימה. התלמידים ספגו מחמאות מעוברים אורח, מהרצים ואפילו מהשוטרים...ומראש העיר בסיום ריצתו, 1"0 קמ. בהחלט גאווה גדולה למשפחת הגמנסיה ...


77 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים