Search

השתתפות נבחרת הגימנסיה במירוץ ראשון


תלמידי כיתה י5 בראשות נועה הוצבו לאורך המסלול וכיוונו את הרצים(5:40 בבוקר יצאו בנות המחול בראשות דבי צבעו והעשירו את האירוע , ותלמידי א"ק של ברוך רצו 2ק"מ וחלקם 5ק"מ...האירוע עבר בהצלחה , כל תלמידינו בריאים , מאוד נהנו, חויה מיוחדת, מרגשת ומעצימה. התלמידים ספגו מחמאות מעוברים אורח, מהרצים ואפילו מהשוטרים...ומראש העיר בסיום ריצתו, 1"0 קמ. בהחלט גאווה גדולה למשפחת הגמנסיה ...


0 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים