Search

יועץ ראש הממשלה לתקשורת ערבית אופיר גנדלמן הרצה במגמת הערבית


לתלמידי מגמת הערבית יועץ ראש הממשלה אופיר גנדלמן לתקשורת הערבית הופיע בגימנסיה להרצאה על השפעתם של התקשורת הערבית .

.


62 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים