Search

ההצגה "הכלב היהודי" הוצגה באודיטוריום בפני כל תלמידי הגימנסיה


כל תלמידי בית הספר צפו בהצגה "הכלב היהודי" המבוססת על ספרו של אשר קרביץ. ההצגה פורשת בפנינו את סיפור השואה מנקודת מבט . ייחודית ביותר , ההצגה היתה מרשימה ומאלפת.


54 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים