Search

יום למידה בתנ"ך על מגילת רות


כבוד לטרי ולצוות תנ"ך על יום שכולו אחדות וקבלה - "כי גרים היינו בארץ"

..על חיבור בין ספר הספרים לשירת המאה ה 21, חלי ראובן. על חיבור בין אומנות המילים לאומנות הצלילים והתנועה!!!


67 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים