Search

סיור בעקבות בני ראשל"צ שלחמו במלחמת העצמאות באזור חוף אשקלון


סיור במועצה אזורית חוף אשקלון בעקבות בני ראשל"צ שלחמו במלחמת העצמאות. תלמידי הגימנסיה יוד 4 ויא7 השתתפו בסיור שבוצע בשיתוף בית יד לבנים והמכינה הקדם צבאית- שחר ניצן


40 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים