Search

תלמידות מגמת המחשבים בגימנסיה סיירו במשרדי גוגל


היום יצאו תלמידות כיתה ט' וכיתות י' , הלומדות מדעי המחשב, לסיור לימודי בגוגל במסגרת פרוייקט mind the gap. הבנות שמעו הרצאה על גוגל ומה זה פיתוח מוצר, השתתפו בפאנל מהנדסי תוכנה שענו לשאלות ועשו סיור בחברה. ....הבנות התרשמו מאוד וסימנו לעצמן את מקום העבודה הבא....


43 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים