Search

מפגש עם סרן ברית דביר מהגימנסיה לחשיפת מסלול העתודה המשפטית בצה"ל


במסגרת שעורי אזרחות נפגשו( ויפגשו) תלמידי יא עם סרן ברית דביר , בוגרת הגימנסיה משנת 2010 ומי שהייתה יו"ר מועצת התלמידים . המפגש חשף בפניהם את המסלול לעתודה במשפטים והשירות .בפרקליטות הצבאית ובו הועבר גם נושא ביטחון ודמוקרטיה


49 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים