Search

טיול למערת הנטיפים של מגמת כימיה


תלמידי י"ב 5 במגמת כימיה בסיור במערת הנטיפים עם נאוה👏👏👏


38 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים