Search

י"א 4 בפעילות פורים בגן אסיף- אסף הרופא


כתה י"א 4 בפעילות שכבר הפכה למסורת לקראת פורים בגן אסיף (אסף הרופא). התלמידים אפו אוזני המן יחד עם ילדי הגן, הכינו תחפושות ושיחקו יחד בהפסקה פעילה.


0 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים