Search

י"א 4 בפעילות פורים בגן אסיף- אסף הרופא


כתה י"א 4 בפעילות שכבר הפכה למסורת לקראת פורים בגן אסיף (אסף הרופא). התלמידים אפו אוזני המן יחד עם ילדי הגן, הכינו תחפושות ושיחקו יחד בהפסקה פעילה.


39 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים