Search

בעזרת כיסא גלגלים מיוחד מתקיים טיול השנתי לכיתות יוד לכלל התלמידים


בטיול שכבת י׳ , בהובלתה של עדי, נרתמו למשימה 4 תלמידי י"ב , שגיא ,מורי הצוות ותלמידי השכבה. בעזרת כיסא מיוחד מטייל דניאל עם שאר התלמידים

רגעים מרגשים מאוד


76 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים