Search

תלמידי י"ב2 ביקרו בחברת היטק "אמדוקס"


"תלמידי י"ב2 ביקרו היום בחברת היטק "אמדוקס שמעו הרצאה בנושא הגנת סייבר, תקיפות סייבר, שמעו על פעילות החברה וביקרו בחדר השרתים.


35 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים