Search

תלמידי י"ב2 ביקרו בחברת היטק "אמדוקס"


"תלמידי י"ב2 ביקרו היום בחברת היטק "אמדוקס שמעו הרצאה בנושא הגנת סייבר, תקיפות סייבר, שמעו על פעילות החברה וביקרו בחדר השרתים.


0 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים