Search

תלמידי הגימנסיה פעלו כחלק מצוותי מחקר של מעבדות מכון וייצמן בעבודות גמר


מעיין ברזילי, אליה רוט וסנדרה שיק עבדו כחלק מצוותי מחקר במעבדות של מכון ויצמן. , הן כתבו עבודות ברמה שלא הייתה מביישת סטודנטים בסוף התואר הראשון.


76 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים