Search

שכבת יוד צעדה  לאורך "שביל העצמאות"


שכבת יוד צעדה לאורך "שביל העצמאות" , המחבר מספר נקודות תוכן היסטוריות ומספר את סיפור ראשיתה של תל אביב ואת סיפור הכרזת העצמאות. תמונות מהטקס המסכם, אליו הוזמנו גם ההורים. יישר כח לעושים במלאכה 🌷🌷 תודות לעדי, לצוות המחנכים, היועצות והמורים המלווים על קיום היום המיוחד, החוויתי והערכי לשכבת יוד.

.


69 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים