Search

תלמידות הגימנסיה זוכות בתחרות הגמר הארצית לעבודות גמר


ברכות לאליה רוט שזכתה במקום השני הארצי בתחרות עבודות גמר וכן למעיין ברזילי שזכתה במקום השמיני.

יישר כח לרקפת שליוותה את התהליך במסירות ובמקצועיות 🌷🌷


37 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים