Search

עדינה פרידמן, לינוי מרקין, ירין זהבי, ומיכל רבינוביץ מיוד3 זכו בתחרות הארצית


בנות כיתה יוד 3 - עדינה פרידמן, לינוי מרקין, ירין זהבי, ומיכל רבינוביץ זכו בתחרות הארצית על כתיבת כתבה בנושא כריתת יערות, במקום השלישי. בטקס שנערך על ידי עמותת אקואושיין. במהלך היום נחשפו הבנות לכמות הפסולת שאנו מייצרים וכיצד ניתן להתמודד עם מגיפה זו. את הבנות ליוותה בנאמנות נועה נדלר .


57 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים