Search

שיעור מעורבות חברתית


תלמידי י"א נחשון עם המחנכת חן בכיתות יוד, העבירו שיעור על החשיבות של מעורבות חברתית ועשיית טוב למען האחר😇 כל זאת לקראת יום המוקד של השכבה ✨


85 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים