Search

יום מוקד לשכבת יוד - מחוייבות אישית בקהילה


יום המוקד שבו נחשפו התלמידים לאפשרויות הרבות לקראת ההתנדבות והסיוע במסגרת המחוייבות האישית.


98 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים