Search

האליפות בריצות שדה בהשתתפות הגימנסיה


התקיימה אליפות בריצות שדה. התלמידים ייצגו את הגימנסיה. בנות 3 ק"מ , בנים 5 ק"מ.


30 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים