Search

הגימנסיה בועידת הלכידות החברתית


כיתות הגימנסיה השתתפו בועידה ללכידות חברתת 2019 , ברכות

לרום קרלבסקי מי"ב 2 שזכה במקום הראשון בתחרות צילום בועידת הלכידות החברתית 2019 .

להלן התמונה הזוכה ...


36 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים