Search

היורי"ם שנבחרו : רום קרלבסקי - מ י"ב. תהל פרג'ון -שכבת י"א אורי לוי שכבת - יוד


בעקבות הבחירות ליו"רים השכבתיים במועצת התלמידים. להלן התוצאות לאחר ספירת הקולות הזוכים בבחירות ליושבי ראש השכבות המועצת התלמידים הם:שכבת י"ב יו"ר רום קרלבסקי

ס. יו"ר ראשון דנית גולדינפלד

סיו"ר שני מישל פיצ'וסקי

שכבת י"א יו"ר תהל פרג'ון סיו"ר ראשון גבריאל הלפרין סיו"ר שני עדן לי ברברמן

שכבת יוד יו"ר אורי לוי סיו"ר ראשון אייל כפיר סיו"ר שני קטיה אברחייבמוב תודה לכל מי שהצביע והשפיע,מאחלים לכולכם שנה של עשייה פורייה !

תהל


108 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים