Search

פעילות מגמת הכימיה עם בוגרי אקי"ם


מגמת הכימיה בהובלתה של נאווה תמם בפעילות עם בוגרי אקי"ם.


60 views

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים